VRETEN: SKOVVOGNE
Selvfølgelig er der også skov i  Danmark.
Vreten har udrustning til skov vedligehold og have/park vedligehold.
Skovvogn 7, 8,5 og 9 ton

Enkel och prisværdig vognserie med centralramme.
Skovvogn 10 ton

Stabilere vogn med dobbeltramme til de hårde opgaver.
Skovvogn 12-14 ton

Store prof vogne "Heavy duty".
Skovkrane

Vretens skovkrane program
dækker de fleste behov.
Tilbehør

Risgribe, gribeskovle, gravarm,  rotator, winch og tippe lad.
Disse og ydderligere tilbehør gør Vretens skogprogram komplet.